Обучения

Каним ви заедно да бъдем част от новия подход в намирането на решения и развитието на бизнеса!

корпоративно


АКО ТОВА СИ ТИ И:

 • Разполагаш с палитра от различни характери, които се борят с едни и същи проблеми
 • Понякога имаш чувството, че отделите в компанията ти говорят на чужди езици по между си
 • Все по-често в главата ти кънти баснята за „орел, рак и щука”
 • Виждаш как хората ти клатят глава в знак на съгласие, но езикът на тялото им не говори, че вярват
 • Гледаш отчета за приходи и разходи и си мечтаеш поне „последно 10” да е в теб
това си

КАКВО ЩЕ КАЖЕШ, АКО:

 • Компанията ти отговаря в един глас на всички въпроси
 • Отделите разбират и подкрепят целеполагането като основа за успех
 • Увеличиш препоръките на клиенти за продуктите и услугите, които купуват от вас
 • Повишиш печалбата си, чрез оптимизиране на процесите и повишаване на ефективността
Каним ви заедно да бъдем част от новия подход в намирането на решения и развитието на бизнеса!

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ:

 • Търговски умения - ясни стъпки в продажбения разговор
 • Преговорите - в тях се крие истината за повече печалби
 • Обслужване на клиенти - добрата препоръка от доволни клиенти е основа за растеж
 • Добавената стойност измества разговора за цената
 • Възраженията – страхотни възможности!
 • Управление на хора - целеполагане, подбор, работа в екип
 • Управление на процеси - изработване на стратегии за дългосрочно развитие, спазване на стандарти за качество
залез

ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ:

 • Изграждане на лидерство чрез комуникация
 • Повишаване на личната ефективност
 • Изграждане на корпоративна идентичност
 • Изграждане на компетенции
 • Приемане на предизвикателствата на променящата се бизнес среда


Ние не ти предлагаме обучение, ние ти предлагаме решение!