Обща информация

Република България е разположена на Балкански полуостров, в Югоизточна Европа. На изток страната граничи с Черно море, на запад с Македония и Сърбия, на север с Румъния, а на юг с Гърция и Турция. Климатът е умерено - континентален с мека зима и топло лято. Благоприятното природно географско положение на България създава отлични предпоставки за развитието на туризма. България е една от най-старите европейски държави. Страната е основана през 681 година. Освен със стратегическото си местоположение, между културите на изтока и запада, България е известна и с културно - историческите си паметници и наследство.

Обща информация