Социална отговорност

Ние в Дан Травел съзнаваме отговорността от нашите действия върху обществото и околната среда и ангажимента, който имаме, за да ги опазим и за бъдещите поколения.
Затова приемаме, че Земята и обществото не са само мястото, на/в което работим, а там, където живеем и се развиваме! Да направим нещо за нашето бъдеще, е това което смятаме за мисия! Стремим се във всекидневната си работа , както и в нашата бизнес стратегия да приложим 10-те принципа на Глобалния договор - уважение към правата на човека, нетърпимост към всички форми на корупция, поемане на отговорност за екологичния ни отпечатък и участие в инициативи, адресиращи важни обществени проблеми.

ИНИЦИАТИВИ:
  • Подкрепяме нашите клиенти в цялостния им подход към устойчиво развитие по време на организираните от нас събития – по-малко хартия; оптимизиране на количества храна и даряване на излишната храни; по-ефективна употреба на използваните материали и възможности след това те да бъдат рециклирани; оптимизиране на транспортните услуги и т.н.
  • Подкрепяме благотворителни организации, както и планирането и организирането на благотворителни събития - от концепция до изпълнение, с про-боно работа.
  • Участваме в инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от JA Bulgaria, като целта ни е да дадем начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години.
  • Участвахме в благотворителният концерт„ Заедно срещу дрогата”, организиран от Inner Wheel Club Стара Загора
  • Ние сме сред организаторите на фонда за разитие на южен централен район Феникс фонд.
  • ДАН Травел ЕООД е спонсор на Трети международен фото салон и награди снимката "Нощта на валкюрите" на Петър Шипчанов
  • ДАН Травел подкрепя редица дарителски програми, като прилага ефективна и ненатрапчива подкрепа.
  • Стремим се към създаване на продукти, щадящи околната среда в дългосрочен план
  • Избираме партньори, които прилагат 10-те принципа на Глобалния договор и изповядват филофосията ни за устойчиво развитие
  • ДАН Травел ЕООД притежава Система за управление на качеството по ISO 9001:2015, сертифицирана от EMERGENCY CERTIFICATION Ltd..