История

История

Територията на днешна България е обитавана от новокаменната и медната епоха, свидетелство за това са изключителните археологически находки. В продължение на векове през територията на страната преминават пътища свързващи Европа с Азия и Африка. Повечето археологически открития са направени в близост до Казанлък, Карлово, Нова Загора, Велико Търново, Видин, София, Тетевен, Троян, Кърджали и в Родопите. Световноизвестната култура на траките се е развивала на територията на днешна България, за което свидетелства най-старото златно съкровище в света - Вълчитрънското съкровище (13-12 в. пр. н. е.). Тракийското наследство оказва значително влияние върху българската култура. Според археологическите и исторически данни, на територията на днешна България траките първи засадили лозата и започнали да произвеждат вино. Най - известни тракийци са Орфей и Спартак.


През 681г. на балканския полуостров се заселват прабългарите, които в продължение на векове се смесват с местното население от славяни. През IX век важен момент в развитието на държавата е създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методии, по време на първото Българско царство. По време на царуването на цар Симеон I Велики (893-927 г.) българската държава достига върха на своето политическо величие и сила. През 1018 г., след продължителни войни, България е покорена от Византия. От първите години под византийско управление българите започват да воюват за свободата си.


През 1186 г. се надига въстание, водено от двама братя - Асен и Петър, завършващо с отхвърляне на властта на Византия. Втората Българска държава е създадена, а град Велико Търново става столица. Когато България пада под властта на османските турци са унищожени много официални и религиозни документи, множество християнски светилища. Българите не падат духом и успяват да запазят и съхранят езика, културата и вярата си.


Началото на 18 - ти век бележи стремежа на българите към развитие и образование, наречен Възраждане. По това време се утвърждава и българската църква. След много неуспешни опити за извоюване на свободата, след пет века робство, с помощта на Руската държава на 3 март 1878 година се подписва Сан Стефанския мирен договор, с който България е независима държаваПрез 1879 г. е приета първата конституция на България - една от най-демократичните за времето си. През 1885 г. създадените две български държави - Княжество България и Източна Румелия - се обединяват.


През 1908 г. българският княз Фердинанд Сакскобургготски прокламира независимост от Турция и е провъзгласен за цар на Третото българско царство България води победоносната Балканска война през 1912 г. Заедно със Сърбия и Гърция България се бори за свободата на Тракия и Македония. В резултат на тази война от нея се откъсват още територии, населени с българи. Намесата на България в Първата световна война на страната на Централните сили завършва с национална катастрофа. Ньойският мирен договор (1919) налага сурови клаузи на България - тя губи голяма част от териториите си.


В началото на 40-те години България води политика в интерес на Германия и силите на Оста. През 1941 г. България се включва във войната на страната на Оста, но българската армия не участва в сраженията на Източния фронт. Цар Борис III подкрепя обществения натиск и не позволява депортирането на около 50 000 български евреи. От всички европейски страни само Дания и България успяват да запазят еврейското си население от газовите камери на нацистите. Есента на 1944 г. България се присъединява към съюзниците и участва активно в изтласкването на германските войски от Южна и Централна Европа. След Втората световна война България попада в сферата на политическото и икономическо влияние на СССР.


През 1946 г. страната е провъзгласена за република. Българската комунистическа партия идва на власт. Политическите партии извън Отечествения фронт са забранени, икономиката и банките са национализирани, обработваемата земя е организирана в кооперации. В края на 1989 г. започват демократичните промени в България. Провеждат се многопартийни избори. Приета е нова конституция. България поема пътя към демократическо развитие и пазарна икономика. От 1 януари 2007 г., след като изпълнява критериите за членство, България става пълноправен член на Европейския съюз.