Природни дадености

България се отличава с красивата си природа, която запленява всеки, който е посетил страната. Величествени планини, вековни гори, красиви долини и безбрежни равнини, със златни морски плажове и невероятната синева на морето правят българската природа особено привлекателна.Страната се нарежда на второ място в света по отношение на природните резервати, които са 17 на брой. Климатът в България е умерено-континентален, с четири годишни сезона и средна годишна температура от 10,5 ºС . Най-студеният месец е януари със средна температура от 0ºС. Средната температура на въздуха през лятото е 30 ºС, а средната температура на морската вода е 25 ºC. Основни характерни черти на природните дадености са голямото разнообразие и богатство на растителни и животински видове.

Растителният свят на България наброява около 12 000 вида. Най-често срещаните животни и птици са типични за Европа: елени, диви свине, мечки, вълци, лисици, чакали, глухари, лешояди, врабчета, тревни змии и т.н. България полага големи усилия за опазването на биологичното и био разнообразие. Защитените територии са 49, резервати - 17 (най-голямия брой регистрирани резервати в Европа), 7 национални парка. Въздушните и водните ресурси на страната са едни от най-чистите в Европа.

Реките в България не са големи и не създават предпоставка за корабоплаване. Повечето от тях водят началото си от планините и се вливат в Черно или Егейско море. По северната граница на страната тече река Дунав, единствената по която могат да плават кораби. Река Марица извира от Рила планина и заедно с река Искър са двете най-големи реки в България, най-пълноводни и най-дълги в страната.